Polski
banner1

Warunki sprzedaży

Dane techniczne

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I MONTAŻU DRZWI PANELOWYCH I NAŚWIETLI

Jak poprawnie magazynować i zainstalować wejściowe drzwi drewniane?

Magazynowanie

 • Drzwi przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, odizolowanych od oddziaływania warunków atmosferycznych Nie składować w pomieszczeniach wilgotnych i o wysokich temperaturach (patrz Karta Gwarancyjna - Podstawy oddalenia reklamacji).
 • Składować ustawione listwą zabezpieczającą próg (dobijką) na równym podłożu, w pozycji stojącej, oparte górną krawędzią nadproża o pionową, płaską ścianę. Dopuszczalne pochylenie do 10° od pionu umożliwia ustawianie w jednym wyrównanym rzędzie paczek jednakowej szerokości bez konieczności stosowania przekładek dystansowych. Paczki ustawiać tak aby naklejony na opakowaniu woreczek foliowy z kartą gwarancyjną był we wszystkich drzwiach w rzędzie dostępny z tej samej strony. Paczki różnej szerokości i wysokości zestawiać ze sobą z użyciem przekładek zabezpieczających powierzchnię czołową skrzydła szerszych drzwi (część wzorów jest szklona).

Eksploatacja

WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Warunki Eksploatacji drzwi wejściowych

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miekką szmatką zwilżoną wodą, zabezpieczyc powierzchnię malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

Minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 150 cm. Zalecany Jest przedsionek nieogrzewany.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i slońca przez wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać paza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim. W przypadku montażu od strony północnej stosowanie zadaszenia jest niezbędne.

Montować na gotową posadzkę w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

NARZĘDZIA I MATERIAŁY MONTAŻOWE

 • Poziomica, dwumetrowa łata, kątownik 90°, miara 3m, piła ręczna, młotek, wiertarka, pędzel lub zmiotka do oczyszczenia otworu, ręczny spryskiwacz, wkrętak, nóż do przycinania nadmiaru pianki montażowej.
 • Pianka montażowa, 8 szt. tulei kotwiących Ø 8 x 120-150 mm lub 8 szt. wkrętów do zamocowań bez tulei rozprężnej Ø 7.5 x 120-150 mm (otwór Ø 6,0 mm), kotwy (metalowe łączniki ciesielskie o gr. 1 mm) - 8 szt., kliny drewniane, 2 rozpórki, papierowa taśma przylepna, kawałki folii lub tektury.

WYBÓR TECHNIKI MONTAŻU

Przed przystąpieniem do czynności montażowych wybrać technikę montażu zależnie od rodzaju ocieplenia domu i budowy ściany nośnej. Tabela poniżej przed stawla zalecane i dopuszczalne techniki montażu.

Ściana jednowarstwowa Ściana dwuwarstwowa Ściana trójwarstwowa
Miejsce w murze

Technika montażu

W ścianie jednowarstwowej drzwi powinny być umieszczone w połowje jej grubości

Ściana jednowarstwowa

W ścianie dwuwarstwowej drzwi zaleca się montować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej ściany nośnej

Ściana dwuwarstwowa

W ścianie o budowie trójwarstwowej drzwi powinno się umieszczać w płaszczyźnie ocieplenia. Należy zapewnić możliwość regulacji zawiasów przez pogrubienie ramiaków pionowych ościeżnicy.

Ściana trójwarstwowa

Za pomocą kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę lub/i pod blachami zaczepowymi

Ściana jednowarstwowa

Zalecane do montażu drzwi bez naświetli w ścianie jednowarstwowej

Zalecane do montażu drzwi bez naświetli w ścianie dwuwarstwowej

Brak możliwości montażu w ścianie trójwarstwowej w płaszczyźnie ocieplenia za pomocą kołków montażowych

Za pomocą kołków montażowych wkręcanych w ościeżnicę i zaślepianych plastikową zaślepką w kolorze drzwi

Ściana jednowarstwowa

Dopuszczalne w drzwiach bez naświetli, zalecane w drzwiach z naświetlami w ścianie jednowarstwowej

Dopuszczalne w drzwiach bez naświetli, zalecane w drzwiach z naświetlami w ścianie dwuwarstwowej

Brak możliwości montażu w ścianie trójwarstwowej w płaszczyźnie ocieplenia za pomocą kołków montażowych

Z wykorzystaniem blach (łączników ciesielskich)

Ściana jednowarstwowa

Dopuszczalne w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie jednowarstwowej

Dopuszczalne w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie dwuwarstwowej

Zalecane w drzwiach z naświetlami i bez naświetli w ścianie trójwarstwowej

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI

Montaż ościeżnicy
Jak unieruchomić ościeżnicę
Próg
Uszczelnienie progu
 • Oczyścić powierzchnię muru (ościeża ) z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć nierówności.
 • Rozpakowaćdrzwi zwracając uwagę, by nie uszkodzić powłoki lakierniczej (folię i karton ciąć po krawędzi ościeżnicy, która będzie montowana w ścianę).
 • Sprawdzić jakość elementówprzeznaczonych do montażu - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zachować karton z opakowania drzwi - jest on niezbędny do złożenia reklamacji. Nie montować drzwi uszkodzonych.
 • Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem (stawiać na kartonie lub folii, nie opierać bezpośrednio o ścianę, nie kłaść na płasko).
 • Oderwać drewnianą dobijkę zabezpieczającą drzwi na czas transportu.
 • Odkręcić próg aluminiowy. Dolną powierzchnię ościeżnicy zabezpieczyć dodatkowo silikonem bezbarwnym.
 • Przykręcić próg 4 wkrętami Ø 4x70 - sprawdzić poprawność montażu progu poprzez pomiar szerokości zewnętrznej od strony progu i nadproża.
 • W przygotowanym otworze ustawić ościeżnicę na gotowej posadzce w pionie (w obu płaszczyznach), zwracając szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych między elementami pionowymi i poziomymi. UWAGA: w przypadku montowania drzwi z naświetlami w przygotowany otwór należy wstawić drzwi połączone z naświetlem połączonym zgodnie z INSTRUKCJĄ MONTAZU NAŚWIETLA.
 • Unieruchomić ościeżnicę w murze (jak na rys. obok), w pierwszej kolejności wbijając kliny górne, następnie wstawiając rozpórki i klinując je między murem a ościeżnicą. Po zaklinowaniu ościeżnicy założyć Skrzydło i sprawdzić poprawność ustawienia drzwi, w razie konieczności dokonać niezbędnych korekt. Wszystkie kliny zastosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą stanowić trwałego elementu mocującego, należy usunąć je po utwardzeniu się pianki montażowej.
 • Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy po wbudowaniu nie mogą przekroczyć 3 mm a ewentualne wypaczenia ramiaków ponad 1 mm w świetle ościeżnicy należy zlikwidować. przez ich rozpieranie lub klinowanie.
 • Próg ustawiony na gotowej posadzce uszczelnić planką montażową, silikonem dekarskim, lub innymi dostępnymi na rynku materiałami.
 • Zależnie od zalecerń producenta pianki (przed lub po uszczelnieniu pianką) przystąpić do mocowania drzwi do ściany uprzednio wybraną techniką.
 • Szczeliny między ościeżnicą (zabezpieczoną papierową taśmą przylepną) i murem (zwilżonym niewielką ilością wody) wypełnić pianką montażową, postępując zgodnie z zaleceniami producenta pianki. Po utwardzeniu się pianki (czas podany przez producenta), usunąć jej wypływy przez przycięcie nożem równo z krawędzią ościeżnicy. Taśmę przylepną oderwać zaraz po zakończeniu montażu - zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą.
 • Spoinę piankową między murem a ościeżnicą zabezpieczyć przed wilgocią taśmami paroszczelnymi i/lub obróbką tynkarską.
 • Dokonać regulacji ustawienia skrzydła przez odpowiednie wkręcanie lub wykręcanie kluczem imbusowyrn trzech śrub w każdym z zawiasów. Właściwie ustawione skrzydło nie może "sprężynować", ocierać o ościeżnicę oraz musi szczelnie przylegać do uszczelek na całym swym obwodzie a przy lekkim docisku swobodnie ryglować się w zaczepach zamków, Docisk skrzydła regulować przez odpowiednie ustawienie (kluczem imbusowym 4 mm) regulowanego zaczepu zamka głównego i zawiasu (kluczem imbusowym 5 mm). Każde drzwi przed zapakowaniem są sprawd zane i regulowane przez producenta. Niezbędne korekty mogą być potrzebne z powodów montażowych.
 • Zablokować możliwość wykręcenia zawiasu z ościeżnicy przez dokręcenie (kluczem imbusowym 2,5 mm) wkręta w otworze części ościeżnicowej zawiasu (widocznym po otwarciu skrzydła) jeśli był poluzowany.
 • Nawiercić (jeśli nie ma) otwory pod szyldy wg szablonu dostarczonego przez producenta klamki (przed nawierceniem wyciągnąć zamek, aby go nie uszkodzić, czy nie zaprószyć wiórami).
 • Zamontować okucia ruchome (klamki, wkładki, szyldy) w skrzydle.
 • Założyć nasadki ozdobne na zawiasy jeśli występują.

ISTRUKCJA MCOWANIA

Technika montażu Rysunek Opis Uwagi

Za pomocą kołków montażowych wkręcanych wkręcanych pod uszczelkę lub pod blachami zaczepowymi zamka.

Kołki wkręcane pod uszczelkę

We wręgach (przylgach) ościeżnicy (po wyjęciu uszczelki) wykonać otwory montażowe pod wkręty mocujące lub tuleje, wiercąc po cztery otwory w każdym pionowym ramiaku (po 1 otworze w odległości 10 cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka). W drzwiach dwuskrzydłowych dodatkowo zastosować 2 wkręty mocujące nadproże ościeżnicy (po 1 wkręcie w odległości 30 cm od końców nadproża). Aby zapobiec pękaniu drewna nawiercić otwory pod łby wkrętów. Po wkręceniu wkrętów otwory maskuje założona ponownie uszczelka.

Ilość miejsc mocowania ramiaków pionowych zależy od rodzaju kołków i ściany, jednak nie powinna być mniejsza niż 3.

Za pomocą kołków montażowych wkręcanych w ościeżnicę i zaślepianych plastikową zaślepką w kolorze drzwi.

Kołki wkręcane w ościeżnicę

W ramiakach pionowych w połowie szerokości (między krawędzią i pakietem szklanym, lub między krawędzią i uszczelką) wykonać otwory montażowe pod wkręty mocujące, wiercąc po cztery otwory w każdym pionowym ramiaku (po 1 otworze w odległości 10 cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka. Aby zapobiec pękaniu drewna nawiercić otwory pod łby wkrętów. Wkręcić kołki lub śruby montażowe.

Ilość miejsc mocowania ramiaków pionowych zależy od rodzaju kołków i ściany, jednak nie powinna być mniejsza niż 3.

Przykręcenie kołkiem do ściany górnej blachy zaczepowej zamka spowoduje lepsze zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi.

Z wykorzystaniem blach (łączników ciesielskich). UWAGA: nie stosować blach montażowych okiennych. W przypadku drzwi z naświetlami na połączeniu ościeżnicy z naświetlem stosować blachę o szerokości min. 80 mm i przytwierdzić ją do muru.

Blachy montażowe

Blachy ciesielskie (cztery na każdy ramiak pionowy: po jednej w odległości 10cm od górnego i dolnego końca ramiaka i 2 proporcjonalnie na pozostałej wysokości ramiaka) o grubości min. 1 mm i szerokości min. 80 mm wygiąć jak na rys. w celu dostosowania do luzów montażowych i przykręcić do ościeżnicy od strony jej mocowania w ścianę 4 wkrętami Ø 3,5x35 mm. Po uwtawieniu wystajęce końce blach przykręcić do ściany za pomocą kołków, tulei lub śrub montażowych (zależnie od rodzaju materiału ściany). Następnie zapiankować.

Nie stosować blach montażowych okiennych. W przypadku drzwi z naświetlami na połączeniu ościeżnicy z naświetlem stosować blachę o szerokości min. 80 mm i przytwierdzić ją do muru.

INSTRUKCJA MONTAŻU NAŚWIETLA

 • Rozpakować drzwi i naświetle zwracając uwagę, by nie uszkodzić powłoki lakierniczej (folię i karton ciąć po krawędzi ościeżnicy, która będzie montowana w ścianę).
 • Sprawdzić jakość elementów przeznaczonych do montażu - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zachować karton z opakowania drzwi - jest on niezbędny do złożenia reklamacji.
 • Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem (stawiać na kartonie lub folii, nie opierać bezpośrednio o ścianę, nie kłaść na płasko).
 • Oderwać drewnianą dobijkę zabezpieczającą drzwi na czas transportu
 • Odkręcić próg aluminiowy. Dolną powierzchnię ościeżnicy zabezpieczyć dodatkowo silikonem bezbarwnym.
 • Przykręcić próg 4 wkrętami Ø 4x70 ? - sprawdzić poprawność montażu progu poprzez pomiar szerokości zewnętrznej od strony progu i nadproża.
 • Ustawić naświetle na dłuższym boku, do góry ramiakiem, który będzie łączony do ościeżnicy.
 • Nanieść silikon bezbarwny na powierzchnię ramiaka naświetla między rowkami wg rysunku (nadmiar silikonu spływa do rowków).
 • Wyjąć uszczelkę z ramiaka ościeżnicy, który będzie przykręcany do naświetla (należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić uszczelki w okolicy blach zaczepowych zamka - w przypadku napotkania oporu wykręcić blachy zaczepowe).
 • Zestawić łączone ramiaki naświetla i ościeżnicy, tak aby licowały i stykały się ze sobą (tak jak w gotowej konstrukcji). Scisnąć ściskami stolarskimi.
 • Skręcać pod uszczelką jak na rysunku: w złączonych ramiakach nawiercić pod skosem wiertłem Ø 3 mm od strony ościeżnicy. W nawiercone uprzednio otwory wkręcić wkręty łączące Ø 4x70, UWAGA: Kąt pod którym będą wkręcane wkręty musi wykluczyć uszkodzenie naświetla. Wkręty pod uszczelką wkręcać tak glęboko, by łebki nie utrudniały montażu uszczelki. Do mocowania stosować wkręty o jak najmniejszej średnicy łba.
  Montaż naświetla
  Łączenie naświetla z ościeżnicą
 • W miejscu wykręconych blach zaczepowych skręcać wkrętami Ø 3,5x50 (dłuższe wkręty mogą uszkodzić pakiet szklany w naświetlu).
  UWAGA: Skręcać od strony nadproża w kierunku progu na bieżąco dokonując korekty licowanych powierzchni ramiaków ościeżnicy i naświetla odpowiednio mocując ściski stolarskie. Wkręty umieszczać w odległościach nie większych niż 30 cm.
 • Włożyć uszczelkę ościeżnicy.
 • Jeśli w zestawie nie ma naświetla górnego nadproże drzwi i naświetla połączyć łącznikiem ciesielskim.
 • W razie występowania, drugie na świetle boczne łączyć w taki sam sposób.
 • Naświetle górne montować po ewentualnym zamontowaniu naświetli bocznych. Miejsce łączenia ramiaków pionowych połączyć łącznikiem ciesielskim.
 • Całość konstrukcji osadzić w otworze drzwiowym wg INSTRUKCJI MONTAŻU DRZWI.
 • W razie potrzeby linię styku naświetla i oscieżnicy maskować będącą w zestawie fabrycznym listwą 30x6 mm (mocować tylko klejami wodoodpornymi).

Materiały najwyższej jakości: DREWNO, ALUMINIUM, PCV. Najnowsza technologia oraz wzornictwo.

Gwarancja jakości